En kropslig og mentaliseringsbaseret tilgang

til større mental og fysisk trivsel.

Med hesten og naturen som hjælper.

NaturogRidesans

NaturogRidesans drives af Anneli Juul Simonsen.


 • Jeg er fysioterapeut, miljøterapeut, kommunikationsuddannet og snart også systemisk naturcoach.
 • Jeg brænder for mit arbejde med NaturogRidesans, hvor jeg, med hesten og naturen som assistenter, kan hjælpe mennesker til mere ro, livsglæde og udvikling.
 • Jeg har en særlig interesse for krop og psyke sammenhængen, herunder hvor vigtigt arbejdet med nervesystemet, åndedrættet og sanserne er for vores trivsel.
 • Jeg har arbejdet i alt 17 inden for det specialpædagoiske og socialpsykiatriske område med hesteassisterede intervetioner.
 • Jeg er er medudvikler af og underviser på diplommodulet "Hesteassisteret praksis" på VIA University College.
 • Her underviser jeg også inden for områderne kroppen i psykiatrien, sanseforstyrrelser og plejefamilier.


Læs mere her:

Hestene

Hestene er de vigtigste medarbejdere hos NaturogRidesans, de bidrager hver især med deres særlige egenskaber og er ligeså forskellige som os mennesker.

Læs mere om hestene her:

Målgruppe, Mision, Vision og værdier

NaturogRidesans tilstræber at være en tryg ramme for menneskers udvikling, med henblik på større mental og fysisk trivsel.

Værdierne hos NaturogRidesans er:

 • Glæde
 • Nærvær
 • Nysgerrighed
 • Sanselighed
 • Tryghed

Læs mere her:

Tilbud hos NaturogRidesans :

NaturogRidesans´primære tilbud består af:

 • Særlig tilrettelagt ridning,
 • Sanseforløb med heste samt
 • Natur og Rideterapi.

Læs mere om de forskellige tilbud her

Metoder og falige tilgange

Der bliver trukket på en bred vifte af forskellige metoder i mit arbejde hos NaturogRidesans. Der er dog altid fokus på den kropslige og mentaliseringsbaserede tilgang og fælles for alle tilgangene er, at hestene inddrages i processen.

Læs mere min faglige tilgang her:

LUKSUS