Metoder og faglige tilgange

Der bliver trukket på en bred vifte af forskellige metoder i arbejdet hos NaturogRidesans. Den helt overordnede baggrund for den heste og naturbaserede praksis her baserer sig på en systemisk og anerkendende tilgang, med en primært kropslig og mentaliseringsbaseret vinkel. Fælles for alle tilgangene er, at hestene og naturen inddrages i processen. 

Den mentaliseringsbaserede tilgang


Denne tilgang fokuserer på at forbedre deltagerens evne til at forstå og reflektere over egne og andres mentale tilstande, at se sig selv udefra og andre indefra og have sindet på sinde. I en heasteassisteret praksis kan en mentaliseringsbaseret tilgang hjælpe deltageren med at forstå egne kropsoplevelser samt hvordan hesten påvirkes af menneskets mentale tilstande. Et nyt perspektiv på, hvorledes man påvirker og interagerer med omgivelserne kan herved opstå, og man kan blive klogere på sig selv, egne reaktioner som tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Den kropslige tilgang


Dette er en tilgang, der fokuserer på at forbinde kroppen og sindet samt at bringe kropslige mestringsstrategier i spil til reduktion af stress og angst. Den kropslige tilgang henleder opmærksomheden på nuet, og deltageren kan opleve en forbedret kropsbevidsthed og balance, samt en bedre forbindelse med hesten. deltageren kan blandt andet øve sig på at tage og slippe kontrol, at mærke og sætte grænser. En kropslig og sensorisk tilgang i særlig tirettelagt ridning/ rideterapi inkluderer også øvelser, der hjælper deltageren med at forbinde sig med deres følelser og udtrykke dem på en konstruktiv måde. Dette kan være særlig nyttigt for personer med tidligere traumer eller følelsesmæssige vanskeligheder.

Der bruges forskellige teknikker, som nærværsøvelser, åndedrætsøvelser, afspændingsøvelser, visualisering, ridning og omgang med hesten fra jorden.

Andre Metoder


En Narrativ tilgang

Udover den kropslige og mentaliseringsbaserede tilgang benyttes også andre tilgange såsom en narrativ tilgang: Denne tilgang er baseret på idéen om, at en persons fortællinger om eget liv kan have en stærk indflydelse på den mentale sundhed. I særlig tilrettelagt ridning/rideterapi kan en narrativ tilgang hjælpe deltageren med at undersøge disse fortællinger om egen person og liv. Herved kan nye fortællinger opstå og en ny mere positiv identitetsfølelse kan forspire.


Den Motiverende samtale

Denne tilgang er en samarbejdsbaseret, personcentreret metode, der bruges til at hjælpe personer med at opnå positive forandringer i deres liv. I særlig tilrettelagt ridning/rideterapi kan den motiverede samtale hjælpe deltageren med at identificere målene for indsatsen og udvikle en plan for at nå disse mål.


Et bredt Diagnose kenskab

Generelt en bred diagnoseforståelse og stor erfaring i arbejdet med mennesker med forskellige diagnoser som depression, angst, PTSD, ADHD, autisme, spiseforstyrrelser mm. Alle mennesker med udfordringer som emotionelle, relationelle, kommunikative, kropslige, indentitet og selvværd. Næsten alle har de gennem længere tid har haft et presset nervesystem, hvilket sætter nogle fysiologiske fodspor i kroppen. Gennem forskellige øvelser med hestene, kan balancen i nervesystemet ligeså stille genskabes og vedligeholdes, og ud fra en mentaliserende tilgang, kan en dybere forståelse for egne reaktionsmønstre opstå. Herfra er der basis for, at nye positive fortællinger kan opstå og forandring kan ske.

Denne grundlæggende forståelse af forskellige diagnoser, gør det muligt tilpasse tilbuddene til hver enkelt deltager, og på den måde sikre, at indsatsen er så effektiv som muligt.