Om Anneli Juul Simonsen

Curriculum Vitae


 • Stifter af NaturogRidesans
 • Bachelor i fysioterapi med fokus på nervesystemet, sansesystemet, krop/psyke sammenhængen.
 • Cand. ling. merc. i Kommunikation
 • Under uddannelse til systemisk certificeret Naturcoach hos Temene.
 • Miljøterapeutisk uddannelse fra Holmstrupgård
 • Medudvikler af og underviser på diplommodulet:                            Hesteassisteret prakis - Hesten i pædagogik, rideterapi og rehabilitering. På VIA University College
 • Ekstern underviser på VIA University College: Sanseforstyrrelser, Kroppen i psykiatrien, Kroppen og traumer, Uddannelse af plejefamilier (PUP).
 • Diplommodul i Dyreassisteret, pædagogik, terapi og rehabilitering, Aalborg Universitet.
 • 17 års erfaring med rideterapi og pædagogisk ridning til børn og unge med en anderledes udviklingsprofil.
 • 37 års erfaring som rytter og hesteelsker
 • DGIs yogauddannelse til børn og unge

 • Grundkursus i Kropsbevidsthedsterapi
 • Diverse hesterelaterede kurser.

Kroppen, hesten, naturen og positivt samvær


Efter mere en 17 års erfaring med særlig tilrettelagt ridning og rideterapi med udsatte målgrupper inden for specialområdet og psykiatrien, måtte min store drøm om egen praksis realiseres, og hermed blev NaturogRidesans etableret. 


Som fysioterapeut, miljøterapeut og kommunikationsuddannet, er jeg meget optaget af, hvordan vi kan styrke egen trivsel ved at arbejde med kroppen og ved at være i naturen, sammen med dyr og andre mennesker.


Jeg er optaget af, hvordan vi kan genfinde den mentale balancen og et selvregulerende nervesystem via arbejdet med vores sanser, vejrtrækning, via visualisering, narrative fortællinger, en mentaliseringsbaseret tilgang og positivt samvær. 


Det er mit ønske at dele denne viden, erfaring og passion for kroppen, naturen og heste med flest mulige mennesker på min vej.

Med naturen og hesten som motivation og hjælper


I de år, hvor jeg var ansat som Fysioterapeut og Rideterapeut på en socialpsykiatrisk behandlingsinstitution samt på et aflastningshjem for børn med en anderledes udviklingsprofil, mødte jeg mange børn og unge mennesker, der havde store udfordringer og nedsat trivsel - ofte både fysisk og mentalt.

Min opgave var at hjælpe til større trivsel, blandt andet via arbejdet med kroppen.  Dette arbejde foregik både med og uden heste, og flere faktorer var for mig bemærkelsesværdige og  afgørende for min praksis i dag. 

Jeg opdagede, at det for mange af de unge mennesker, var lettere at være i kroppen, at være nærværende, at mærke efter og trække vejret, når de var sammen med hestene og ude i naturen, fremfor når det var i fysioterapiklinikken.  Mange af øvelserne og teknikkerne var de samme, men motivationen og viljen til at arbejde med egne udfordringer var simpelthen større sammen med hestene i naturen.


Når hestene bringer resourcerne frem

Noget andet bemærkelsesværdigt var, at de her meget udfordrede børn og unge mennesker, ofte viste mange flere af deres resourcer sammen med hestene end på afdelingerne, hvor de boede. Hos hestene var de både motiverede og passionerede og i stand til at arbejde med sig selv i en helt anden grad, end hvad der nogle gange var tilfældet på afdelingen.  

I dette arbejde fik jeg for alvor øjnene op for hvad heste og naturen kan i behandlingsarbejdet.


Det var også her, at jeg opdagede, at jeg kunne gøre en forskel for de unge mennesker, både med og uden fysioterapi og heste, ved at være åben, nysgerrig, ikke dømmende og ved at gøre mit allerbedste for at møde, se, høre og forstå de mennesker jeg møder på min vej. 


Viden og fordybelse på VIA University College

Ud over at drive NaturogRidesans, underviser jeg på VIA University College i Diplommodulet "Hesteassisteret praksis" samt i psykiatrimodulet, på traumemodulet og på uddannelsen for plejefamilier. Alt sammen ud fra et perspektiv om at huske kroppen i behandlingsarbejdet.


Her får jeg lov til at udbrede hvor fantastiske en samarbejdspartner hesten er i behandingsarbejdet, og hvor vigtig en spiller kroppen og sanserne er i arbejdet med børn og unges trivsel og i psykiatrien.