Målgruppe, Vision, Mission og Værdier

Målgruppen


NaturogRidesans henvender sig primært til:


  • Børn og unge med særlige behov, som eksemplevis sanseforstyrrelser, let nedsat motorisk kontrol, skolevægring, angst, nedsat trivsel, Autisme, ADHD eller andre forstyrrelser.
  • Mennesker der ønsker mere trivsel. Det kan være mennesker, der er sygemeldt med stress, depression eller blot ønsker inspiration til at finde mere balance i hverdagen.


Alle tilbud hos NaturogRidesans er individuelt tilrettelagt med

udgangspunkt i den enkelte deltagers udfordringer, ønsker og behov.


Mission


Da der ses en øget grad af mistrivsel i samfundet, blandt børn og unge, men også blandt voksne, er det NaturogRidesans´mission at særlig tilrettelagt ridning, Hesteassisterede interventioner, samt Natur og rideterapi bliver et udbredt koncept. Således at så mange mennesker som muligt kan få gavn af de positive egenskaber som hesten og naturen kan bidrage med ind i arbejdet med mental sundhed.

 

Der arbejdes blandt andet på dette via NaturogRidesans´ daglige arbejde med mennesker, der ønkser at bruge naturen og heste til at opnå mere trivlsel, via NaturogRidesans´online tilbud og via NaturogRidesans´ bidrag til, at der findes et højt kvalificeret uddannelsestilbud, på en etableret statslig uddannelsesinstitution. En uddannelse i hesteassisteret praksis, der er baseret på forskning og faglighed, til fagprofessionelle, der ønsker at inddrage hesteassisterede interventioner i deres professionelle arbejde med mennesker.


Læs mere om uddannelsen her:

Hesteassisteret praksis - Diplom | VIA


Vision

Det er NaturogRidesans´ vision at være et trygt tilbud, hvor der er plads til alle, og hvor man tør arbejde med sine udfordringer, og hvor man tør finde ind til sig selv i arbejdet med hestene. 

 

Værdier


Hos NaturogRidesans arbejder vi ud fra værdierne:


  • GLÆDE
  • NÆRVÆR
  • NYSGERRIGHED
  • SANSELIGHED
  • TRYGHED

 

Hos NaturogRidesans ved vi, at hvis fundamentet er glæde, nærvær, nysgerrighed, sanselighed og tryghed, så kan udvikling finde sted. 

 

GLÆDE

Hos Ridesans søger vi glædesskabende oplevelser sammen. Dette gøres blandt andet ved at vi forsøger at finde ind til motivationen og er konstant nysgerrige på, hvad der skaber glæde og motivation hos både deltagerne i vores tilbud, vores heste og os selv. Vi mener at glæde er en vigtig del af livet, og at hestene kan hjælpe os med at få øje på de små glædeskabende øjeblikke der findes i hverdagen. Vi mener ikke, at man skal være glad hele tiden, men at man skal øve sig på at at se og mærke de glædesskabende momenter i livet. 

 

NÆRVÆR:

Hor Ridesans bestræber vi os på at være nærværende og vi gør vores bedste for at Deltagerne i vores tilbud føler sig

set, hørt, mødt og forstået.

Vi udlever også værdien nærvær i praktiske øvelser med og uden hest. Vi tror på at nærvær fremmer relationer, og når man er nærværende er man i nuet, og dermed får man i nærværet også en pause fra de bekymringerne, man eventuelt har omhandlende fortiden og fremtiden.

 

NYSGERIGHED

Vi er konstant nysgerrige på, hvad der er sjovt og udviklende at arbejde med. Vi opsøger ny viden og uddanner os løbende drevet af nysgerrighed efter nyeste viden, men også ud fra et ønske om at være fagligt opdateret.

Vi er nysgerrige sammen med Deltageren for at finde frem til glæden og udviklingsmulighederen. 

 

SANSELIGHED

Vi tror på at vi via arbejdet med kroppen og ved at inddrage naturen og hestene og via arbejdet med sanserne kan finde en vej til at genskabe balancen, når livet har bragt mistrivsel med sig.

Derfor er et vigtig omdrejningspunkt i Ridesans´ tilbud en sanselig tilgang ud fra den nyeste viden om sanseforstyrrelser og sansestimuli. 


TRYGHED

Tryghed i, at sikkerheden er i top

Tryghed til at være sig selv.

Tryghed i, at man er god nok, som man er.

Et opgør med perfekthedskulturen.

Vi tror på at alle mennekser (og heste) er helt perfekte som de er i deres uperfekthed.

Vi ønsker at skabe et trygt rum, hvor personlig udvilking kan finde sted. 


Baggrunden for logoet


Logoet for NaturogRidesans repræsenterer mere end blot en forbindelse mellem mennesker, dyr og naturen. Det symboliserer også en vej til øget trivsel og bedre mental sundhed.


Mennesket

Mennesket i logoet er en påmindelse om, at vi som mennesker har en dyb forbindelse til naturen og at vi har brug for den for at trives. Hos NaturogRidesans er vi bevidste om, at en travl hverdag og en moderne livsstil kan resultere i stress, angst og andre mentale udfordringer. Derfor har vi skabt et rum, hvor man kan genfinde trivsel og mental sundhed ved at arbejde med egne udfordringer via forbindelse til hestene og naturen.


Træet

Træet repræsenterer en forankring i naturen og en bevidsthed om, at vores velvære er tæt forbundet med naturens velvære. NaturogRidesans fokuserer på at skabe et miljø, hvor mennesker kan forbinde med naturen på en måde, der er i overensstemmelse med vores egen rytme og tidsplaner. Rødderne på træet symboliserer grounding, tryghed og modstandskraft mod de knubs som livet giver. Selve kronen symbolisere glæde, livskraft og passion.


Hesten

Hesten i logoet er en påmindelse om, at dyrene omkring os kan have en positiv indflydelse på vores mentale og fysiske helbred. Hestene hos NaturogRidesans er ikke blot majestætiske dyr, men også terapeutiske partnere i terapi- og sanseforløbene. Dette kan hjælpe deltagerne med at finde ro og balance i deres liv, og samtidig lære at forstå sig selv og kommunikere bedre med både hestene og menneskerne omkring dem.

Sammen symboliserer disse elementer en helhedsorienteret tilgang til trivsel og mental sundhed, der er funderet i en dyb forbindelse til naturen og dens ressourcer. Hos NaturogRidesans kan man lære at finde balance, ro og helbredelse ved at forbinde med naturen, heste og sig selv på en dybere og mere meningsfuld måde.