Tilbud hos NaturogRidesans


Særlig tilrettelagt ridning

NaturogRidesans har tilbud til børn og unge med særlige behov, det kan være børn og unge med angst og skolevægring, autisme, ADHD. Børn og unge som af forskellige årsager ikke har mulighed for at deltage i et almindeligt ridetilbud. Læs mere om dette tilbud her:

Sanseforløb med hest

Dette forløb er for børn og unge der oplever sanseforstyrrelser og/eller har motoriske vanskeligheder, har angst, øget stress og kropslig uro.

Her arbejdes der målrettet med kroppens nær og fjernsanser baseret på de udfordringer barnet har.

Der udarbejdes en minisanseprofil og anbefalinger til, hvorledes det sansestimulerende arbejde efterfølgende kan fortsættes både med og uden hest. Læs mere om forløbet her

NaturCoaching med hest

Der vil være masser af natur og øvelser med hest, der har til hensigt at fremme trivslen hos deltageren. Alle forløb er individuet tilrettelagt med et kropsligt fokus.

Læs mere om dette tilbud her:

Foredrag, undervisning, kurser mm.

Undervisning og foredrag tilbydes inden for følgende områder:

  • Sansestimulering til og med hest.
  • Inddrag hesten i det terapeutiske arbejde
  • Hesten som guide til regulering af nervesystemet
  • Den gode terapihest
  • Kropslige øvelser i det hesteassisterede arbejde


Kurser 

Der afholdes løbende kurser i samarbejde med blandt andet Rikskovgaard.dk

Det vil være kurser med og uden hest, men altid med naturen og mental og fysisk sundhed som omdrejningspunkt.

Læs mere om de forskellige muligheder her: