Priser, salgsbetingelser og tilskud

Priser


Særligt tilrettelagt ridning som forløb:

60 min: DKK 3.000,- om måneden

90 min: DKK 4.500,- om måneden

Inklusiv skriftlig redegørelse for forløbet, udarbejdelse af mål og delmål i samarbejde med deltager, samt indgåelse i samarbejde og deltagelse i møde med diverse relevante aktører, det kan være skole, forældre, psykolog, kommune mm.

 

Særligt tilrettelagt ridning som fritidstilbud:

læs mere her: Hestehygge og sans med heste (randers.dk)


Individuelt tilbud 60 min : DKK 2300.- om måneden

Holdtime med max 4 elever 60 min : DKK 900.- om måneden

 

Sanseforløb med hest:

Inkl. udarbejdelse af minisanseprofil og anbefalinger til sansearbejde efter forløbet.

Forløb over 8 gange plus en ekstra afsluttende samtale.

6000.- DKK

Lige nu efterårsrabat spar 1500.- på forløbet. Pris 4500.- Tilbuddet gælder frem til 1 oktober.

 

Natur og Rideterapi/coaching:

DKK 850.- pr session. 90 min.

Forløb på 3 gange DKK 2000.-

 

Øvrige ydelser

DKK 750.- pr. time


Om Moms

Alle ydelser aftalt gennem kommunen eller ved tilskud er momsfritaget. Er ydelser ikke tilskudsberettiget afregnes alle priser tillagt moms.


Om tilskud

Det kan være en mulighed, at få bevilliget særligt tilrettelagt ridning, sanseforløb med heste samt natur og rideterapi gennem kommunen.

For at finde ud af om du eller dit barn har mulighed for at få dette bevilliget, er første skridt at tage kontakt til din sagsbehandler eller dit jobcenter og informere dem om din interesse for særligt tilrettelagt ridning, sanseforløb med hest eller natur og rideterapi. Herefter kan kommunen vurdere om dette tilbud kan være relevant for dig og om du er berettiget til bevilling.


Det kan variere fra kommune til kommune, hvilke paragraffer der anvendes til at vurdere ansøgninger om særligt tilrettelagt ridning.


Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være en vis ventetid på at få bevilget særligt tilrettelagt ridning, og at der kan være krav om, at man selv skal betale en del af udgifterne. Derfor kan det være en god idé at undersøge de lokale regler og muligheder i din kommune og eventuelt få hjælp til ansøgningen af en socialrådgiver eller en lignende fagperson.

Salgsbetingelser

 

Betingelser for tilmelding af forløb ved NaturogRidesans

CVR - nr: 44116847

 

 • Alle ydelser aftalt gennem kommunen eller ved tilskud er momsfritaget. Er ydelser ikke tilskudsberettiget afregnes alle priser tillagt moms.

 

 • Afhængigt af den individuelle aftale mellem den betalende instans og den udførende part for det særligt tilrettelagte forløb med heste, kan afregningsmetoden fastlægges enten som forudbetaling eller bagudbetaling. Den præcise afregningsmetode aftales før opstarten af forløbet.

 

 • Alle betalinger til NaturogRidesans skal ske inden forudgående måned via bankoverførsel eller en anden betalingsmetode, der er aftalt mellem deltageren og NaturogRidesans.

 

 • Hvis betalingen ikke modtages rettidigt, forbeholder NaturogRidesans sig retten til at afvise deltagerens deltagelse i det pågældende forløb.

 

 • NaturogRidesans forbeholder sig retten til at ændre priserne for kommende forløb. Ændringer vil blive meddelt deltagerne med passende varsel.

 

 • Eventuelle tilskud eller tilbagebetalinger fra kommunen eller andre instanser vil blive afregnet direkte mellem deltageren og den pågældende instans. NaturogRidesans er ikke ansvarlig for at håndtere eller refundere sådanne beløb.

 

 • Opsigelse af forløb hos NaturogRidesans skal ske med en måneds varsel ved udgangen af måneden via mail til anneli@naturogridesans.dk

 

 • Hvis deltager melder afbud, er denne ansvarlig for at betale uanset årsagen til afbuddet.

 

 • Hvis arrangøren melder afbud, vil der blive forsøgt at finde en ny dato, hvor forløbet kan afholdes. Hvis det ikke er muligt at finde en alternativ dato, vil der ikke blive opkrævet betaling.

 

 • Ved tilmelding til et forløb hos NaturogRidesans accepterer deltageren, at der kan forekomme fysiske aktiviteter og interaktion med heste. Deltageren er ansvarlig for at følge sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne fra NaturogRidesans-personalet for at minimere risici.

 

 • Alle aktiviteter hos NaturogRidesans foregår på eget ansvar og vi opfordrer til, at du har en fritidsulykkesforsikring.

                         

 • NaturogRidesans påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab, som deltageren eller deltagerens ejendele måtte lide under forløbet.

 

 • NaturogRidesans forbeholder sig retten til at aflyse eller ændre et forløb af hensyn til sikkerhed, vejrforhold eller andre uforudsete omstændigheder. I sådanne tilfælde vil der blive gjort en indsats for at finde alternative arrangementer eller datoer.