Sanseforløb med hest

Sanseintegration og motorisk kontrol

Sanseforløb med hest er særligt tilrettelagt for børn og unge, der oplever sanseforstyrrelser og/eller motoriske vanskeligheder, har øget angst, stress og kropslig uro. Gennem en målrettet indsats arbejders med kroppens nær og fjernsanser og der tages udgangspunkt i de udfordringer, som det enkelte barn har. 


Målrettet arbejde med sansestimulering baseret på barnets udfordringer

Barnet guides via leg, ridning, omgang og kommunikation med heste, samt kropslige øvelser gennem en række afstemte og nøje doserede aktiviteter og øvelser, der har til formål at styrke  sanseintegrationen og motoriske færdigheder. Det hele foregår i en tryg og rolig atmosfære, hvor barnet kan føle sig i kontrol.


Udarbejdelse af minisanseprofil

Undervejs i forløbet udarbejdes en minisanseprofil og på baggrund af hele forløbet udarbejdes der anbefalinger til, hvordan det sansestimulerende arbejde kan fortsættes både med og uden hest. Dette sikrer en kontinuerlig og målrettet indsats, der støtter barnets udvikling.

Forløbet strækker sig over 8 uger.

Sanseforstyrrelser hos børn kan have stor indvirkning på dagligdagen

   Sanseforstyrrelser kan have en stor indvirkning på et barns liv og daglige funktioner. Det kan påvirke deres evne til at bearbejde og forstå sanseindtryk på en passende måde, og dermed begrænse barnets evne til at lære og deltage i almindelige aktiviteter på samme niveau som deres jævnaldrende. Dette kan føre til isolation og lavt selvværd, samt give problemer i skolen, sociale relationer og andre områder af livet.


   Sanseforløb med hest kan give børn redskaber til at håndtere sanseforstyrrelser og øge selvværdet

   Sanseforløb med hest kan være med til at give børnene de redskaber, de har brug for til at håndtere deres sanseforstyrrelser og øge deres selvværd og evne til at deltage i daglige aktiviteter. Samtidig kan det give dem en positiv og meningsfuld oplevelse, der kan give dem glæde og motivation til at fortsætte arbejdet med sanserne også i andre rammer.


   Flere børn oplever sanseforstyrrelser, hvilket øger behovet for sanseforløb med heste.

   Sanseforløb kan være en yderst effektiv måde at hjælpe børn og unge med sanseforstyrrelser og lettere motoriske vanskeligheder på. Det er en meget sanselig oplevelse at være i tæt kontakt med en hest, og heste er kendt for at have en beroligende og terapeutisk effekt på mennesker. Kombinationen af heste og sansestimulering er ofte en meget meningsfuld oplevelse for børnene.

   Behovet for sanseforløb er steget i takt med den stigende opmærksomhed på og erkendelse af, hvor udbredt sanseforstyrrelser er i samfundet. 

   Hvordan ved jeg om mit barn vil have glæde af et Sanseforløb med hest?

   Som forælder kan det være svært at vide, om ens barn vil have gavn af et sanseforløb med hest. Men der er nogle tegn, som du kan være opmærksom på:


   • Hvis dit barn har svært ved at håndtere sanseindtryk som lys, lyde, lugte, smag eller berøring, kan et sanseforløb med hest hjælpe med at stimulere barnets sanser på en kontrolleret og behagelig måde, hvilket kan bidrage til en forbedret sanseintegration.
   • Hvis dit barn har lettere motoriske vanskeligheder, kan et sanseforløb med hest hjælpe med at forbedre barnets balance, koordination og kropsbevidsthed.
   • Hvis dit barn har udfordringer med angst, stress og kropslig uro.
   • Hvis dit barn har udfordringer med at deltage i sociale aktiviteter eller har lavt selvværd og et negativt selvbillede, kan et sanseforløb med hest give barnet et mere positivt selvbillede samt en større selvtillid, og med et tiden kan dette påvirke barnets selvværd positivt. 
   • Der er desværre ikke mulighed for at deltage i et "Sanseforløb med hest", hvis man har et fysisk handicap af en sådan karakter, at man er kørestolsbruger, og har brug for lift.


   Det er vigtigt at huske, at hvert barn er unikt, og hvad der virker for et barn, virker ikke nødvendigvis for et andet. Kontakt mig endelig for en uddybende snak, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et "Sanseforløb med hest" kan være gavnligt for dit barn.


   Underviseren:

   Undervisningen varetages af rideterapeut Anneli Juul Simonsen, der er uddannet fysioterapeut, miljøterapeut og under uddannelse til naturcoach. Anneli er desuden udvikler af og underviser på VIA University Colleges diplommodul Hesteassisteret praksis, hesten i pædagogik, rideterapi og rehabilitering, samt i fag om krop og sanser. Anneli har arbejdet med særlig tilrettelagt ridning og rideterapi i mere end 17 år.

   Læs mere om Anneli her:

   Kontakt og spørgsmål

   Sanseforløb med hest er en unik og spændende mulighed for børn og unge med særlige behov. For tilmelding eller spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte NaturogRidesans: Anneli@naturogridesans.dk