Særlig tilrettelagt forløb med hest

Særlig tilrettelagt forløb med hest er ideelt til børn og unge, der elsker heste, men som af forskellige årsager har svært ved at deltage i et almindeligt tilrettelagt ridetilbud. Det kan være børn og unge med angst, skolevægring, en diagnose eller andre udfordringer. 

Særligt tilrettelagt forløb med hest tilbydes både som behandlingstilbud, hvor det i nogle tilfælde er muligt at få et forløb bevilliget igennem kommunen og som fritidstilbud gennem Randers kommune.

Hestehygge og sans med heste (randers.dk)

Hestekompetencer og udvikling

Særlig tilrettelagt ridning er et tilbud, hvor man lærer at omgås heste, passe og pleje dem og træne dem fra jorden,  samt evt. at ride. Udover at styrke færdigheder i omgang med heste, ridning og hestevelfærd, kan samarbejdet med hestene også styrke følelsen af selvværd og selvtillid, samt bidrage til en øget egenindsigt, herunder opmærksomhed på følelsernes kropslige udtryg og erfaring med, hvordan man påvirker og afstemmer sig sine omgivelser.

De fleste deltagere starter med enelektioner, og hvis det vurderes hensigtsmæssigt, kan de senere deltage på et lille hold med 2-3 elever ad gangen


Selvværd og Mestring

De værdier, som danner fundamentet i dette særligt tilrettelagte ridetilbud, er vigtige i personlig udvikling, fordi de fremmer en positiv og konstruktiv tilgang til livet. Glæde, nærvær, nysgerrighed, sanselighed og tryghed er alle værdier, som kan hjælpe os med at være mere til stede i nuet, være mere åbne og modtagelige overfor nye oplevelser og læring, og samtidig føle os trygge og støttede i vores udvikling. Når fundamentet bygges på disse værdier, kan udvikling, mestring og øget selvværd finde sted.

Kropsbevidthed og kommunikation

I samværet med heste lærer man at være opmærksom på sit eget kropssprog og sin kommunikation. Heste er meget følsomme dyr, og de kan mærke vores intentioner og følelser. Derfor øver vi os på, at skabe en bevidsthed om, hvordan man kommunikerer med hesten, og hvordan man påvirker den. Dette kan give en større forståelse for, hvordan man kommunikerer og påvirker andre mennesker.

Særlig tilrettelagt ridning kan også være en kilde til selverkendelse og selvudvikling. Når deltageren arbejder med hestene, skal de være opmærksomme på egne følelser og reaktioner, og hvordan de påvirker hesten. Hesten kan dermed fungere som en spejling af deltagerens eget indre. Gennem samarbejdet med hesten, kan man blive mere opmærksom på egne styrker og svagheder, og lære at håndtere dem på en konstruktiv måde.


Underviseren:

Undervisningen varetages af rideterapeut Anneli Juul Simonsen, der er uddannet fysioterapeut, miljøterapeut og under uddannelse til naturcoach. Anneli er desuden udvikler af og underviser på VIA University Colleges diplommodul Hesteassisteret praksis, hesten i pædagogik, rideterapi og rehabilitering, samt i fag om krop og sanser. Anneli har arbejdet med særlig tilrettelagt ridning og rideterapi i mere end 15 år. 

Læs mere om Anneli her:

Tilmelding og yderligere information

For tilmelding eller spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte NaurogRidesans.

anneli@naturogridesans.dk, tlf. 21131477